شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

تابلو فشار متوسط

Medium Voltage Panel

 

عمل ورود و خروج فشار متوسط در پست های زمینی از طریق تابلوها یا سوئیچگیر فشار متوسط انجام می گیرد. تابلوهای فشار متوسط از سلولهای جداگانه ای برای مدارهای ورودی و خروجی و تغذیه ترانسفورماتور تشکیل شده است. هر سلول دارای شینه های مسی مستقلی است که به هنگام نصب به یکدیگر متصل گردیده اند و امکان جدا سازی و اضافه یا کم کردن آنها نیز وجود دارد. این تابلو ها دارای جدار ضخیم فولادی بوده و مجهز به دریچه زیرین ورود برای نصب بست کابل و سرکابل هستند. این تابلو ها معمولا از نوع تابلو های قابل دسترس از جلو می باشند.

تقریبا تمامی پست های توزیع دارای سه سلول فشار قوی هستند:

·       سلول ورودی؛ از طریق کابل و سرکابل ( که معمولا از نوع خشک می باشند ) و سکسیونر فیدر پست فوق توزیع را که وظیفه تغذیه پست توزیع را برعهده دارد، به شینه متصل می کند.

·       سلول تغذیه ترانس؛ که از طریق سکسیونر  فیوزدار که عمل حفاظت ترانسفورماتوررا نیز انجام می دهد،  به  بوشینگ های ترانسفورماتور متصل است.

·       سلول خروجی؛ که برای ایجاد حلقه در شبکه فشار متوسط با یک پست زمینی دیگر در ارتباط است.

سکسیونر های پست های توزیع از نوع  غير قابل قطع زیر بار هستند که به صورت دستی باز و بسته می شوند.

بخش بندی تابلو فشار متوسط