شرکت فنی و مهندسی فولاد برق اراک

پایه‌های روشنایی و برج‌های نوری

Light Tower

برج های روشنایی (دكل روشنايی، برج نوری) برای روشنایی محوطه‌های بزرگ مانند پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، میادین، خیابان‌ها، پل‌ها، محوطه ساختمان‌ها نظیر بیمارستان‌ها، کارخانجات و... استفاده زیادی دارند. برج‌های نوری از نظر کاربرد بر عکس پایه روشنایی خیابانی می باشند زیرا برج‌های نوری برای روشنایی مکان‌هایی که طول زیاد دارند و عرض کم مناسب نیستند.

برج های روشنایی در ارتفاع های متداول بین 12 تا 60 متر در سه طرح سبد ثابت ، سبد متحرک با هندل دستی و سبد متحرک با موتور الکتریکی تولید می گردند. سطح خارجی این برج ها توسط گالوانیزه گرم محافظت می شود و قطعات آنها به صورت اورلب مونتاژ می گردد و ایمنی سبد این برج ها توسط قفل های اینترلاک و پاراشوت تامین می گردد.

 

برج نوری - عکس تزئینی است

 

برج نور به سازه های فلزی دارای ارتفاع زیاد گفته می شود که دارای تعدادی پرژکتور هستند که از توان های مختلفی برخوردار می باشند. از برج نور به منظور روشنایی محوطه های وسیع استفاده می شود. رچ نوری یا همان دکل روشنایی به شکل چند وجهی می باشند. برای ساختن یک برج نور ابتدا نیاز است اطلاعاتی همچون محل جغرافیایی نصب، میزان باد در منطقه، بررسی زلزله خیزی منطقه و ارتفاع برج نور جمع آوری و سپس به بخش طراحی ارائه داده شود. برج های نوری به طور معمول در قطعات 6 متری با فاصله های معین از دهانه بالا و پایین قطعات تعیین می شود. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که تعداد قطعات برج و ابعاد دقیق هرکدام از برج ها تعیین شود تا بتواند وزن سازه ها را بهتر تحمل کند و در تکان ها از خود مقاومت نشان دهد.

 

بخش بندی پایه‌های روشنایی و برج‌های نوری